ПАРЦЕЛ 0
 проф. инж. Тодор Цеков Тодоров (1923-1970) - български инженер, специалист по термодинамика;
 
Лазар Пунев (1874-1955) - български просветен деец, директор на девическата гимназия в Битоля; родом от Гевгелийско, изгонен в България от сърбите власти през 1913 г.;
 
 Неделя Петкова(1826-1894) - изтъкната българска просветна деятелка и революционерка; заедно с дъщеря си Станислава Караиванова ушива знамето за Разловското въстание през 1876 г.; родена в Сопот;
 
 Иван Ачков (1876-1929) - български просветен деец; роден в град Струга, деец на ВМОРО;
 
 Христо Стамболиев (1884 - ?) - български революционер и учител; родом от Горно Броди; деец на ВМОРО;