ПАРЦЕЛ 100
 проф. Тодор Крумов Николов (1923-2003) - български учен, биохимик; декан на биологическия факултет (1967-1972); заместник-ректор на СУ (1979-1983); член на Ню Йорската академия на науките; дописен член на Френското биологично дружество; роден в Русе;
 
 Христо Сугарчев (1884-1956) - деец на Загорицкото благотворително и взаимоспомагателно дружество “Илинден”; внук на селския първенец Ицо Сугарето допринесъл за наемането за учител на българския просветен деец Георги Динков и за отварянето на българско училище в с. Загоричани; родом от с. Загоричани, Костурско, Егейска Македония;
 
 Нестор Т. Личев (1904-1959) - български общественик и аптекар; народен представител; роден в Пещера;