ПАРЦЕЛ 102
 Васил Йовчев - български просветен деец; родом от Сливен;
 
 Захари Гьорев (1871-1943) - български просветен деятел и революционер, деец на ВМОРО; четник на Апостол войвода, участник в Илинденско-преображенското въстание; преподавател в Ениджевардарско; роден в Куманово, Вардарска Македония;
 
 Илия Попилиев (1891-1973) - български общественик; деец на БКП;