ПАРЦЕЛ 103
 Атанас Периклиев Ташев (1922-1944) - участник в съпротивителното движение през Втората световна война; партизанин в Дупнишкия отряд; роден в София;
 
 проф. Максим Сл. Младенов (1932-1992) - виден български диалектолог, етно-лингвист и балканист; родом от с. Ново село, Видинско;
 
 акад. Алексей Шелудко (1920-1995) - български физикохимик от украински произход; един от най-видните представители на българската физикохимична школа; ръководител на катедрата по физикохимия в СУ “Климент Охридски”; един от дванайсетте учредители на Международната асоциация на учените по колоиди и повърхности; участник в съпротивителното движение през Втората световна война; дисидент, един от инициаторите и учредителите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България; роден в Хале, Германия;