ПАРЦЕЛ 104
 Богомил Антонов (1930-1979) - виден български строителен инженер; автор на седем панентовани из света изобретения;
 
 проф. д-р Валентин Коларски (1933-2014) - български лекар; ръководител на Университетската клиника по вътрешни болести и гастроентерология на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при МУ - София и на Столичния център по гастроентерология, базиран в Първа ОРБ - София;
 
 Петър Шанданов (1895-1971) - български военен деец и революционер; деец на ВМОРО и ВМРО; запасен член на ЦК на ВМРО; ръководител на “Протогеровистите” след убийството на ген. Протогеров; родом от Охрид;