ПАРЦЕЛ 108
 Ангел Бъчваров (1917-1991) - български просветен деец и общественик; деец на БКП; родом от Ивайловград;
 
 ген. Илия Дончев (1925-1996) - български военен деец; началник на ЦУ “Противопожарна охрана” - МВР (1966-1987);