ПАРЦЕЛ 115
 Юрдан Анастасов (1893-1976) - български общественик, публицист, политик, революционер и изследовател на Македонското революционно движение; деец на ВМРО (обединена); секретар на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации в България; член на БКП; народен представител; родом от Кавадарци, Вардарска Македония;
 
 Коце Бондиков (1878-?) - български търговец, член-основател на Красноселската популярна банка; роден във Велес, Вардарска Македония;
 
 проф. Милчо Велев (1929-1998) - български учен и преподавател в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”;