ПАРЦЕЛ 117
 ген. Стоян Ст. Попов (1921-1982) - български военен деец, генерал-майор; участник в съпротивителното движение през Втората световна война; член на РМС, деец на БКП; родом от Брезово, Пловдивско;
 
 проф. Живко Ошавков (1913-1982) - бележит български социолог и философ, основоположник на социологията в България; завършва Сорбоната в Париж; член на ЦК на БКП; първи директор на Института по социология при БАН; първи председател на Българската социологическа агенция; роден в Дебър, Вардарска Македония;
 
 проф. Борис Янев (1908-1982) - виден български лекар; ръководител на Катедрата по хигиена към Медицинския факултет;