ПАРЦЕЛ 118
 проф. Тодор Ангелов (1924-1996) - български учен, икономист;
 
 Гавриил [Цветан Бочев] (1896-1961) - български духовен деец, архимандрит;
 
 Вичо Иванов (1901-1979) - български писател; литературен и художествен критик; член на БКП; директор на Българския културен център във Варшава; роден в с. Петров дол, Варненско;