ПАРЦЕЛ 119
 Данаил Кацев - Бурски (1888-1958) - български историк, публицист и краевед; родом от с. Кочмаларе (дн. Отец Паисиево), Карловско;
 
 Христо Здравков (1892-1950) - опълченец от Македоно-одринското опълчение, Осма костурска дружина; награден с бронзов медал;
 
 Тодор Мандаджиев (1912-1979) - участник в съпротивителното движение по време на Втората световна война; деец на БКП;