ПАРЦЕЛ 120
 Момчо Дочев (1888-1968) - български адвокат, стопански деец, общественик и политик; народен представител в XXII Обикновено Нарoдно събрание от Демократическия сговор; Директор на Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни;
 
 Веселин Трифонов (1939-2011) - български художник;
 
 Илия Гюрчев (1866-?) - български просветен деец и общественик; родом от Охрид;