ПАРЦЕЛ 121
 проф. д-р Дочо Н. Дочовски (1914-1980) - български лекар; специалист по хигиена и санитарно дело;
 
 Лальо Растев (1927-2008) - български инженер и краевед; родом от Павел Баня, Старозагорско;
 
 проф. Цветан Бачев (1929-1986) - български учен, инженер;
 
 Никола Ноков (1886-1976) - български общественик, член на Браншовото търговско сдружение на митническите и железнични посредници; деец на БКП; роден в Котел;