ПАРЦЕЛ 122
 проф. Димитър Купенов (1924-2006) - български учен, доктор на инженерните науки;
 
 проф. Веселина Арнаудова-Тодорова (1924-2007) - български учен, медик; специалист по респираторни заболявания;
 
 Кольо Тенев Колев (1905-1950) - български художник, живописец; родом от Казанлък