ПАРЦЕЛ 123
 Владимир Пирузев (1906-1968) - деец на Илинденската организация и на ВМРО; родом от Охрид;
 
 ген. Карл Винаров (1922-2007) - български и руски военен деец, генерал-майор; ветеран от Втората световна война, ранен в битките при Курската дъга;
 
 Григор Трифонов (1875-1969) - български военен деец, полковник;
 
 проф. Димитър Филипов (1932-2007) - български учен, журналист, икономист и преподавател; инициатор за възстановяване на списание “Родопи”; роден в с. Левски, Пазарджишко;