ПАРЦЕЛ 124
 Георги Асенов (1927-2005) - български театрален режисьор и драматург;
 
 проф. Коста Стефанов (1894-1972) - български юрист, поет, преводач, публицист и общественик; председател на плевенското читалище “Съгласие” (1934-1944); кмет на Плевен (1937-1938); роден в Плевен в семейство на преселници от Емборе, Егейска Македония;
 
 Виктория Стефанова - Гугушкова (1926-1986) - българска писателка и поетеса; дъщеря на проф. Коста Стефанов;