ПАРЦЕЛ 125
 проф. д-р Димитър Н. Танев (1924-1992) - български учен, животновъд;
 
 проф. д-р Христо Гелинов (1912-1993) - български учен, медик;
 
 Стайко К. Кабасанов (1906-1997) - български учен, езиковед; дългогодишен преподавател; един от най-авторитетните изследователи на родопските диалекти; родом от с. Момчиловци, Смолянско;
 
 проф. д-р Иван Кехайов (1931-2013) - български учен, имунолог; директор на Института по Биология и Имунология на размножаването “Акад. К. Братанов” - БАН; председател на научния съвет на ИБИР; председател на Билогичната комисия към Фонд „Научни изследвания”; член на ВАК; родом от Видин;