ПАРЦЕЛ 128
 Марин Брусев (1892-1968) - български военен деец, полковник; кавалер на Ордена за храброст; родом от Велико Търново;
 
 Нестор Сокеров (1878-1962) - български общественик; почетен консул на Белгия във Варна (1930);
 
 проф. Георги Харалампиев (1931-2008) - български учен, доктор на техническите науки; специалист по металургия;