ПАРЦЕЛ 16
проф. Камен Попдимитров (1904-1992) - български цигулар и музикален педагог; професор в Консерваторията; автор на „Цигулковото изкуство“ и на учебници за обучение по солфеж; родом от Велико Търново;
 
 Бохдан Прошек (1858-1908) - чешки предприемач; заедно с брат си основава една от първите печатници в София, а през 1884 г. пивоварната на Братя Прошек;
 
Иржи Прошек (1847-1905) - чешки инженер; работи по железницата в Тракия; след Освобождението работи като архитект в София; един от основателите на Славянска беседа и Българското инжинерно-архитектурно дружество. Заедно с брат си Бохдан основава една от първите печатници в София, а през 1884 г. пивоварната на Братя Прошек;
 
 Христо Сертев (?-1979) – български стенограф и учител;