ПАРЦЕЛ 2
 Руслан Райчев (1919 -2006) - виден български диригент; син на известния български оперен певец Петър Райчев; роден в Милано;
 
 Мише Калчинов - български търговец, благодетел и банкер; родом от с. Църско Вардарска Македония;
 
 Лазар Парашкеванов (1890-1977) - изтъкнат български архитект; автор на проекта за първата кооперация в София; на проекта за Софийската опера; на стадион “Георги Аспарухов” и мн. др.; роден в с. Хотница, Великотърновско;
 
 Георги Ст. Бръчков (1864-1939) - български общественик и народен представител; родом от Свищов;
 
 Георги Трайков(1863-1930) - български търговец и общественик; роден в Прилеп, Вардарска Македония;
 
 Павел Чупаров (1867-?) - български революционер, деец на ВМОРО; брат на Димитър Чуповски; родом от с. Папрадище, Велешко, Вардарска Македония;
 
 Никола Максимов - български просветен деец и писател; роден в Болград;
 
 Георги Сливенски - български опълченец-поборник;
 
 Антон Наследников (1856-1930) - български просветен деец и общественик; директор на българските училища в Скопие и Битоля; родом от с. Щръклево, Русенско;
 
 Антон Митов (1862-1930) - български художник (живописец); изкуствовед, критик, публицист и общественик; директор на Художествената академия (1912-1918; 1924-1927); роден в Стара Загора;
 
 акад. Димитър Попов (1894-1975) - български химик - органик; разработва методи за получаване на органични β-хидроксикиселини - Реакция на Иванов(1931); лауреат на Френската академия на науките (1932); родом от с. Макоцево, Софийско;
 
 Илия Биолчев (1880-1937) - български просветен деец и революционер, деец на ВМОРО и ВМОК; заместник на Манол Розов в Костурското горско началство; роден в Прилеп;
 
 Сотир Нанев (? - 1944) - български военен деец, публицист и общественик; родом от Прилеп; убит от комунистическата власт след 9 септември;
 
 проф. Тодор Христов Димитров (1884-1938) - български лесовъд; първият доцент и професор по лесовъдство в България; основател на Дружеството на българските лесовъди; един от основателите на Българското ботаническо дружество; роден в Прилеп;
 
 Сава Добриянов (1876-1946) - български журналист и общественик; член на Народната партия; родом от Свищов;
 
 Климент Кръстев (1868 - ?) - български военен деец; командир на Четвърта дружина от XL полк в Балканската война; съратник на ген. Александър Протогеров; роден в Охрид;
 
 Боян Иванов (1943- 2012) - български естраден певец; родом от София;
 
 Спас Вацов (1856 - 1928) - български учен, основоположник на метеорологията и сеизмологията в България; директор на Дирекцията по метеорология от създаването й до неговата смърт; роден в Пирот;
 
 Атанас Нейков - Найо (1929-1999) - български художник (график); родом от София
 
Атанас Спасов Даскалов [Таската Врански] (?-1923) - български революционер, серски войвода на ВМОРО; участва в сражението, в което загива Гоце Делчев; активист на Народната федеративна партия (Българска секция); член на Временното представителство на бившата ВМОРО; роден в с. Враня, Светиврачко;
 
 Спиро Холйолчев - български търговец; притежател на прочутото кафене “Македония”; родом от Охрид;