ПАРЦЕЛ 36
 Юри Жиров (1944-2011) - български сценарист и режисьор (“Дишай”), роден в София;
 
проф. д-р ген. Коста Стоянов (1904-1965) - български хирург и военен деец, генерал-майор; главен хирург на Българската народна армия (1948-1965); началник на общовойсковата болница (1950-1953); директор на правителствена поликлиника (1951-1952); пръв в България оперира болен с вроден порок на сърцето (1950) и с придобит порок (1955); родом от с. Соточино (дн. Гаврил Геново), Монтанско;
 
 ген. Христо Каламов (1922-1960) - български военен деец, генерал майор; партизанин;
 
 проф. д-р Динко Тошев (1902-1980) - български учен; специалист по стопанска и социална политика;
 
 Тома Шапарданов (1883-1938) - български просветен деец и революционер, участник в Илинденското въстание, председател на Костурското благотворително братство; роден в с. Българска блаца, Костурско, син на българския възрожденец Кузман Шапарданов;
 
 Гоце Серков (1882-1946) - български революционер, деец на ВМРО; роден в Кукуш;
 
 Михаил Иванов Сирлещов (1872-1944) - български търговец, родом от Банско;
 
 акад. Марин Механджиев (1927-2005) - бележит български химик, номиран за Нобелова награда по Химия; роден в София;
 
 Асен Шурдов (1912-1945) - български публицист; един от учредителите на Македонския литературен кръжок; родом от Видин;
 
 Еким Андрейчин(1847-1947) - български учител и общественик, публицист и поет, турист, фотограф и първи уредник на музея на Историографическото дружество в Габрово; роден в Габрово;
 
 проф. Разум Андрейчин (1911-1997) - български физик; основател и директор (1963—1967) на Централната лаборатория за агрофизически изследвания при Академията на селскостопанските науки в София; уредник на института по физика на БАН; родом от Габрово;
 
 проф. Алипи Матеев (1914-1979) - български учен, математик; роден в с. Челопеч; Пирдопско;
 
 Лазар Писковски (1856-1909) - български лесовъд; първият горски инспектор в Кюстендилско; родом от Етрополе;
 
 Атанас Вишин (1890-1984) - български общественик; един от основателите на Македонската политическа организация в Австралия; родом от Башино село, Велешко;
 
 Петър Апостолов (1883-1951) - български революционер; скопски войвода на ВМОРО; роден в Кюстендил;
 
 Дамян Иванов (1874-1959) - първият дипломиран балнеолог в България; управител на баните във Вършец; завършва в Австрия; роден в с.Балювица, Берковишко;
 
 ген. Сава Д. Бакърджиев (1889-1945) - български военен деец, генерал-майор; командир на XVIII пехотен етърски полк (1935-1939); директор на Дирекцията за гражданска подготовка и мобилизация (1941-1945); родом от с. Беброво, Еленско;
 
 Александра Бакрачева (1926-2001) - българска архитектка;
 
 Георги Хаджиатанасов (1879-1959) - български революционер, одрински деец на ВМОРО, войвода през Илинденско-Преображенското въстание; роден в с. Дерекьой, Лозенградско;
 
 Пандо Киселинчев (1890-1980) - български скулптор, пионер на анималистичния жанр в България; общественик и революционер, участва в дейността на ВМОРО и ВМРО; един от основателите на Македонския научен институт; родом от с. Косинец, Костурско, брат на войводата Лазар Киселинчев;
 
 проф. Михаил Христов (1896-1960) български генетик; основоположник на генетичните и ембрионални изследвания на растенията у нас и в чужбина; роден в Перущица, внук на Кочо Честименски;
 
 Георги Н. Попов (1875-1934) - придворен шапкар;
 
 Христо Табаков (1888-1960) - деец на българското анархистко движение; интербригадист;
 
 проф. д-р инж. Минчо Попов (1912-1985) - български инженер; председател на съюза по машиностроене;
 
 Йордан Капитанов (1895-?) - български архитект;
 
 Любен Мелнишки (1905-1967) - виден български географ; родом от Радомир;
 
 ген. Асен Чолаков (1879-1947) - български военен деец, генерал-майор; революционер, участник в Илинденското въстание; председател на Съюза на запасните офицери; роден в Трън, в семейството на революционера от Долно Драглище Георги Чолаков;
 
 проф. Паню Петров (1928-2000) - български инженер;
 
 Димитър Търкаланов (1882-1953) - български политик от Радикалната партия; народен представител; помощник-кмет на София; репресиран от комунистическото управление;
 
 проф. Цветан Тодоров Белчев (1899-1962) - изтъкнат български етнограф и диалектолог; родом от Лом;
 
 Димитър Чилев (1903-1965) - български електротехник; автор на научни книги;
 
 Димо Хаджидимов (1875-1924) - български общественик, революционер и активист на ВМОРО, НФП и БКП; роден в с. Горно Броди, Серско;
 
 Иван Хаджидимов (1915-1938) - български литературен критик; роден в София, син на Димо Хаджидимов;
 
 Константин Обрешков (1933-1981) - български режисьор, документалист;
 
 Гаврил Аврамов (1871-1958) - български строителен инженер; родом от Свищов;
 
 Петър Вълчев (1905-1964) - български художник - живописец; роден в с. Бойница, Видинско;
 
 Пенчо Георгиев (1900-1940) - български художник - живописец, илюстратор, график и сценограф; родом от Враца;
 
 проф. Иван Калъпов (1904-1994) - български ветеринар;
 
 Георги Стефанов (1884-1937) - български общественик; основател на БРСДП в Пазарджик;
 
 Велик Караджов (1874-1949) - български общественик и църковен деятел, деец на българската емиграция в Канада и САЩ; роден в с. Каракьой, Драмско;
 
 Лада Антова Бояджиева (1927-1988) - български режисьор (документалист) и журналист; родом от София;
 
 проф. Петър Паунов (1900-1973) - български физик;
 
 Паметник на Гръцките Партизани
 
 Петър Плакидов (1875-1947) - български специалист в областта на ветеринарната медицина, крупен дарител на книги; роден в Русе;
 
 Боян Плакидов (1921-1996) - български историк, археолог и нумизмат;