ПАРЦЕЛ 37
 Петко Напетов (1880-1933) - български революционер, деец на ВМОРО (Об) и БКП, четник на войводата Лазар Маджаров; участник в Илинденско-Преображенското въстание; секретар на войводата Кръсто Българията; народен представител; роден в с. Галата, Варненско в семейство на преселници от Одринска Тракия.
 
Ананий Вълкадинов (1882 - ?) - български революционер, участвал в революционното движение на българите от Западните покрайнини; родом от с. Стрезимировци, Трънско;
 
 акад. Петър Динеков (1910-1992) - бележит български учен, литературен историк, критик и фолклорист; роден в с. Смолско, Софийско;
 
 Ангел Иванов Солаков (1922-1998) - деец на БКП, ръководител на Комитета за държавна сигурност (1965-1968); министър на вътрешните работи (1968-1971); зам-председател на БОК; родом от София;
 
 Константин Търничков от Свищов (1867-1953) - български просветен деец, книгоиздател; роден в Свищов;
 
 Тодор Горчев (1911-1933) - български футболист, състезател на националния отбор и ск Шипка; родом от София;
 
 Мино Пържолов (1886-1933) - български революционер, деец на ВМОРО и ВМРО; роден в с. Баровица, Боймия, Егейска Македония;
 
 Симеон Полеганов (1889-1978) - български музиколог и диригент;
 
 проф. д-р Георги Милков (1925-1991) - български лекар;
 
 Цеко Иванов Тодоров (1895-1971) - български комунистически деец и учител; родом от с. Гаврил Геново, Монтанско;
 
 Христо Казанджиев (1874-1952) - български художник; роден във Велико Търново;
 
 Захари Планински [Тутмаников] (1919-1945) - български военен авиатор, загинал през 1945 г.; родом от Севлиево;
 
 Иван Богданов (1910-1992) - български писател, архивист, историк и библиограф; роден във Велико Търново;
 
 Тодор Петров Хаджисушев - Юкс (1894-1932) - български журналист; издател на в. “Ново Време” и “Заря”; родом от Велес;
 
 Коста Пчелински (1897-1981) - български юрист и съдия, председател на съда в Малко Търново (1941);
 
 Петър Панов (1899-1953) - български общественик и музиколог;
 
 проф. Вера Галева - Аначкова (1914-1995) български учен, специалист по почвознание;
 
 Владимир Хр. Пеев (1892-1954) - български юрист, поет и публицист; родом от Кюстендил;:???
 
 Антон П. Атанасов (1916-1985) - български геолог;
 
 Кирил Гаджинов (1901-1944) - български просветен деец, един от създателите на първото читалище в с. Жиленци, Кюстендилско;
 
 Николай Белитц (1886-1959) - български и руски публицист и писател, деец на Белогвардейската емиграция в България;
 
 проф. Марин Василев Сельовлев (1867-1931) - виден български скулптор и преподавател, един от основоположниците на скулптурното изкуство в България; роден в Шумен;
 
 Вихра Станкова Петранова (1938-2005) - българска актриса;
 
 Невена Евст. Милошева (1908-1993) - видна българска актриса и поетеса, родом от Трън;
 
 Евстати Милошев (1881-1952) - български просветен деец и краевед; роден в Трън;
 
 Меди Христова Димитрова (1935-2010) - българска актриса; родом от Дупница;
 
 Александър Дърводелски (1883-1968) - български революционер, участник в четата на Яне Сандански, която пленява Мис Стоун; роден във Враца;
 
 Иван Саламанов (1865-1931) - български просветен деец; автор на учебници по български език; родом от Габрово;
 
 Досю Негенцов (1872-1952) - български просветен деец и публицист; завършил в Женева и Гренобъл; председател на Бълг. Учителски Съюз (1913-1934); народен представител (1927 до 1932); делегат на Осмия македоно-одрински конгрес; роден в Габрово;
 
 Иван Строгов (1878-1955) - български политически и обществен деец; юрист; издава списание “Свято Дело”, и вестниците “Политика” и “Сговор”, участва в македоно-одринското движение; консул в Сяр; окръжен управител на Галиполския и Родоски окръг със седалище Родосто; посланик в Будапеща; експулсиран е от Париж през 1926 г. след сказка на тема “Македония не е сръбска”; родом от Кюстендил;
 
 проф. д-р Чавдар Иванов (1915-2010) - български химик (органик);
 
 проф. Иван Бончев (1914-1997) - български инженер;
 
 Петър Иванов Гъбенски (1870-1955) - български общественик и просветен деец; автор на първата история на град Габрово; библиотекар в Народна Библиотека; роден в Габрово;
 
 Георги Константинов Пернов (1882-1961) - български поет, лекар, участвал в Октомврийската революция в Русия;
 
 Гоце Гърков (1886-1961) - български революционер, деец на ВМОРО, член на Народната федеративна партия (българска секция); родом от Кукуш;
 
 Станислав Коцев (1968-2008) - български физик (изследовател);
 
 Димитър Попданаилов (1881-1952) - български просветен деец; екзархийски учител в Прилеп; родом от Прилеп;
 
 Иван Парлапанов (1874-1958) - български юрист, дипломат и военен деец; роден в Габрово;
 
 Кольо Дончев (1940-1994) - български артист;
 
 проф. д-р Димитър Хаджиолов (1935-2013) - български лекар;
 
 Никола Усталъков (1898-1945) - български общественик и публицист;
 
 ген. Константин Бекяров (1894-1979) -български военен деец, генерал-майор; главен интендант в министерство на войната; директор на гражданска мобилизация; родом от Панагюрище;
 
 Никола Дагоров (1888-1959) - български архитект; роден в Пазарджик; от Калоферския род Дагорови;
 
 Димитър Шалев (1894-1960) - български юрист и общественик, участник в националосвободителното движение на македонските българи; зам-кмет на Скопие; родом от Скопие;
 
 Тодор Джамджиев (1862-1933) - български книгоиздател; роден във Велико Търново;
 
 Иван Шалев (1923 -?) - български юрист и публицист; член на МНИ; родом от Скопие;
 
 Димитър Хаджигригоров (1888-1961) - български юрист и общественик; председател на Българския акционен комитет в Щип; роден в Радовиш, Вардарска Македония;
 
 Илия Христофоров (1879-1953) - български просветен деец; учител в Солунската и Кюстендилската гимназия; родом от Радовиш, Вардарска Македония;
 
 Павел Генадиев (1873-1959) - български общественик, издател, публицист и деец на ВМОРО; роден в Битоля, от видната българска фамилия Генадиеви;
 
 Василка Генадиева (1905-1973) - български художник (портретист); родом от София, дъщеря на Павел Генадиев;
 
 Фео Мустакова - Генадиева (1909-2011) - българска балерина и хореограф, една от легендите на българския балет; родом от Солун, съпруга за Асен Генадиев;
 
 Никола Тузсузов (1900-1977) - български художник (сценограф, илюстратор и шрифтописец); роден в Провадия;
 
 Иван Т. Кутев (1863-1933) - български журналист и политик; деец на БРСДП; родом от Казанлък;
 
 Милан Стоименов Топлодолски (1884-1964) - български общественик и революционер, член на ЦК на Въртоп; подпомага бежанците от Западните покрайнини;роден в с. Топли дол, Сурдулишко;
 
 Михаил Емануилович Поснов (1873-1931) - руски библеист и изследовател на християнската църква; емигрира в България след Болшевишката революция; професор в Софийската духовна академия и СУ; родом от Рязан, Русия;
 
 ген. Атанас Назлъмов (1863-1935) - български офицер, генерал-лейтенант; началник на Щаба на българската войска; роден в Болград, Бесарабия;
 
 Васил Геров (1888-1961) - български лекар; участвал в съпротивителното движение по време на Втора световна война; родом от Разград;
 
 Петко Сарафов (1870-1942) - български инженер; родом от с. Либяхово (дн. Илинден), син на българския възрожденец Петър Сарафов и брат на Кръстю Сарафов и Борис Сарафов;
 
 проф. д-р Рафаил Попов (1876-1940) - виден български археолог, историк, палеонтолог, спелеолог и музеен деятел; роден във Велико Търново;
 
 Владимир Такев (1874-1932) - български общественик и политик; деец на Демократическия сговор; подпредседател на XXII Обикновено народно събрание; родом от Пещера, брат на Михаил Такев;
 
 Цветана Дремсизова - Нелчинова (1917-1995)- български археолог;
 
 Светослав Нелчинов (1914-2003) - български адвокат; последният главен челник на Българския младежки съюз "Отец Паисий"; родом от Охрид;
 
 Симеон Бояджиев (1882-1960) - български индустриалец; роден в Сливен, в семействотона видния индустриалец Андон Бояджиев;
 
 Никола Либенов - български индустриалец, търговец на тютюн;