ПАРЦЕЛ 40
 проф. д-р Михаил Кишкилов (1936-2012) - инженер, специалист по промишлено и гражданско строителство; преподавател в УАСГ;
 
Петър Ташев (1915-1995) - български архитект, специалист по градоустройство; завършил в Белград; главен архитект на София; родом от с. Дълбок Извор, Първомайско;
 
 Рудолф Пицка (1878 - ?) - чешки инженер, химик; създател на фабриката за производство на захар в Горна Оряховица;
 
 ген. Любомир Босилков (1883-1967) - български военен деец, генерал-майор; роден в София, син на революционера Константин Босилков от Копривщица;
 
 Щилиян Кунев (1926 -1985) - киноактьор и буфосинхронист, лагерист в Белене; родом от Ямбол:
 
 Четин Али Исмаилов (1945-1969) - майстор на спорта по алпинизъм, загинал на връх “Ленин” в Памир;