ПАРЦЕЛ 52
Иван Тодоров Пулиев - Горан (1820-1899) - български търговец и общественик; роднина на Евлоги и Христо Георгиеви, по време на съдебния процес по делбата на тяхното имущество, заявява огорчен: “Значи ние сме от гората” и се преименува на Иван Горан; родом от Карлово;
 
Богдан Ив. Горанов (1846-1907) - български търговец, просветен деец и дипломат; приятел на Васил Левски; роден в Карлово;
 
 Тодор Сарафов (1924-1980) - български класически филолог; ръководител на катедрата по класическа филология в СУ “Климент Охридски”; заместник-декан; преподавател по Латински език; родом от София;
 
 проф. д-р Малам Маламов (1923-1996) - български лекар; оториноларинголог;
 
 ген. Александър Карастоянов (1924-2005) - български военен деец; историк; участник в Сталинградската битка по време на Втората световна война; роден в Лом;
 
 Яков Геров - български общественик, юрист и политик; народен представител в Учредителното събрание; представител на Одринска епархия на Първия български Църковно-народен събор в Цариград; родом от Лом;
 
 Никола Фурнаджиев (1857-1929) - български военен деец; роден в Карлово; син на търговеца (гайтанджия) Иван Фурнаджиев;
 
 Иван Занешев (1843-1918) - изтъкнат български възрожденски просветен деец, общественик и участник в църковно-националните борби на българите в Македония; един от ръководителите на Воденската българска община; деец на ВМОРО; родом от Воден, Егейска Македония;
 
 Димитър Занешев (1876-1962) - български просветен деец и революционер; ръководител на Воденския комитет на ВМОРО; подвойвода на Лука Иванов; роден във Воден, Егейска Македония; син на Иван Занешев;
 
 Александър Занешев (1887-1965) - български военен деец, лекар, общественик и революционер; деец на ВМРО; пунктов началник на ВМРО в Неврокоп; пръв директор на Неврокопската болница; родом от Воден; син на Иван Занешев;
 
 Георги Занешев (1878-1961) - български лекар, общественик, деец на ВМОРО; роден във Воден; тъст на революционера Кирил Дрангов;
 
 Стефан Бракалов (1901-1987) - български печатар и общественик; родом от София
 
 Никола Юруков (1877-1923) - виден български архитект и революционер, деец на ВМОРО и на Македонската федеративна организация; един от основателите на архитектурно бюро “Фингов-Ничев-Юруков”; роден в с. Лобаница, Костурско, Егейска Македония;
 
 Евстати Йорданов Кирков (1864-1948) - български общественик и политик; кмет на София (1908-1910); родом от Плевен;
 
 Младен Атанасов Синигерски (1867-1956) - български просветен и обществено-политически деец; депутат в XXIII Обикновено народно събрание, член на Софийското училищно настоятелство; член на Висшия учебен съвет; роден в с. Люта (дн. Владимирово), Монтанско;