ПАРЦЕЛ 53
 Веселин Дамянов (1925-1986) - български оперен певец; “заслужил артист”;
 
 ген. Анастас Попдимитров (1893-1985) - български военен деец;
 
Атанас Цоков Каблешков (1866-1916) - български агроном; пръв въвежда лагеруваното съхраняване на вина в България; през 1893 г. налива плевенска гъмза в 200 бутилки, които отлежават наклонени под определен ъгъл; виното от тази партида не е променило вида си и до днес и се смята за най-старото в България; родом от Пловдив, произхожда от видния копривщенски род Каблешкови;
 
 Георге Я. Гюламила (1845-1928) - български и армънски търговец и общественик; председател на армънското дружество в София; един от първите филмови дейци и благодетели в България; един от собствениците на столичния кинотеатър “Одеон”; един от ръководителите на Съюза на българските филмодавци; роден в с. Гопеш, Битолско, Вардарска Македония;
 
 Йоан Гюламила (1886-1936) - български и армънски търговец и общественик; дарил пари за изграждането на румънската църква “Св. Троица” в София; родом от София, син на Георге Я. Гюламила;
 
 проф. д-р Георги Ив. Михайлов (1921-2009) - български лекар;
 
 Атанас А. Хранов (1854-1909) - български просветен деец, общественик и политик; народен представител в Учредителното събрание; кмет на Кюстендил (1879); окръжен управител на Трън (1879); окръжен управител на Софийски окръг (1885-1886); кмет на София (1908); родом от Кюстендил (среща се и Кратово, Вардарска Македония); син на българския възрожденец и просветен деец хаджи поп Андон Ранов;
 
 проф. д-р Георги Бояджиев (1902-1953) - български лекар, акушер-гинеколог;
 
 проф. д-р Мара Бояджиева (1904-1973) - български лекар, микробиолог;
 
 акад. Павел Попов Миндоровски (1902-1988) - български агроном, растениевъд; участник в Септемврийското въстание през 1923 г.; един от създателите на Агрономо-лесовъдния факултет на Пловдивския университет; народен представител; роден в с. Крушовене, Плевенско;
 
 ген. Никифор Никифоров - Журин (1890-1971) - български военен деец, генерал-майор; юрист; съветски разузнавач; родом от Елена;
 
 проф. Стефан Магнев (1906-1988) - български музикант (виола) и музикален педагог;
 
 ген. Стефан Йосифов (1864-1926) - български военен деец, генерал-майор; роден в Казанлък;