ПАРЦЕЛ 54
Тодор Аврамов (1893-1987) - български юрист; родом от Свищов;
 
 Стефан Ив. Гешов (1818-1907) - български търговец и общественик; един от основателите на търговската къща “Братя Гешови”; роден в Карлово;
 
 Евстрати Ст. Гешов (1875-1967) - български лекар; родом от Пловдив; произхожда от видната карловска фамилия Гешовци;
 
 ген. Никола Бочев (1858-1940) - български военен деец, генерал-майор; командир на Първа пехотна софийска дивизия; роден в Карлово;
 
 Христо Друмев (1889-1964) - български търговец
 
 ген. Сава Вуйчев (1870-1962) - български военен деец, генерал-майор; командир на Първа конна бригада по време на Първата световна война; родом от Габрово;
 
 Методи Славчев (1864-1964) - български лекар, основоположник на акушерството и гинекологията в България; роден във Велико Търново;
 
 Васил Каракулаков (1891-1972) - български военен деец; участник в Деветнадесетомайския преврат; в нощта преди преврата ръководителите на Военния съюз се събират в дома на В. Каракулаков; родом от Шумен;
 
 Божидар Ючормански (1881-1915) - български лекар и общественик; народен представител;
 
 ген. Янко Драганов (1859-1932) - български опълченец-поборник; военен деец, генерал-лейтенант; част от военната свита на Цар Фердинанд; ръководи Първа пехотна софийска дивизия по време на Първата световна война; главен интендант при Министерство на войната; роден в Тулча, Северна Добруджа;
 
 Георги Деспотов (1899-1977) - български общественик и писател; участва в Македонския литературен кръжок; част от временното представителство в МНИ; участник във Временното македонско представително; родом от Крушево, Вардарска Македония;
 
 Иван Хаджимарчев (1897-1957) - български писател, белетрист; член на Дружеството на детските писатели и на Съюза на българските писатели; роден в Чирпан;
 
 ген. Михаил Стоилов (1860-1946) - български военен деец, родом от Хасково;
 
 Вера Т. Недкова (1908-1996) - видна българска художничка; родена в Скопие;
 
 Спас Ганев (1888-1945) - български военен деец; строителен инженер; министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията (1935-1939); народен представител; след 9 септември е осъден на смърт от комунистичесата власт и екзекутиран на 1 февруари 1945; родом от Сливен;