ПАРЦЕЛ 56
 Васил Хр. Иванов (1909-1975) - български художник (живописец); Нюйоркската енциклопедия на изобразителното изкуство го посочва като създател на “Космическата графика”; роден в София;
 
 Георги А. Ножаров (1858-1923) - български издател, печатар; издава в. “Автономия”, “Bulletin de L’Autonomie”);
 
 Иван Орманджиев (1891-1963) - български просветен деец, историк и общественик; деец на Тракийския научен институт; секретар на Комитета за свобода на Тракия; родом от Лозенград; Одринска Тракия;
 
 Никола Панов (1907-1983) - виден български цирков артист; играе в Австрийски, Германски и Испански циркови трупи; участва в снимките на немския филм “Сенки на манежа” (1933);
 
 Донка Киркова (1914-1954) - български актриса; родена в Стара Загора;
 
проф. д-р Васил Иванов (1923-2012) - български учен; родом от с. Верен, Чирпанско;
 
 проф. д-р Венцислав Кавракиров (1917-2009) - български зъболекар и офицер; пластичен и лицево-челюстен хирург; роден в Златоград;
 
 Симеон Кавракиров (1898-1934) - български политик и революционер; деец на БКП и ВМРО (обединена); ръководите на Трета революционна област (Пиринска Македония); родом от Солун;
 
 проф. Порфирий Бахметьев (1860-1913) - виден руски физик и биолог; преподавател в СУ “Климент Охридски”; смятан е за баща на Криобиологията; роден в с. Лопуховска, Саратовска губерния, Русия;
 
 Атанас Д. Йокимов (1896-1954) - български юрист, съдия; член на Надежденската популярна банка (кредитно кооперативно дружество);
 
 Тома К. Чапаров (1891-1965) - български търговец, участник в Македоно-одринското опълчение; носител на орден “За храброст”; член на софийското дружество на Съюза на македоно-одринските опълченци; роден в Галичник, Вардарска Македония;