ПАРЦЕЛ 60
 проф. д-р Владимир Русев (1918-1996) - български учен;
 
 арх. Пеню Николов (1918-1987) - български архитект;
 
 Никола Г. Настев (1866-1929) - български просветен деец; гимназиален директор; родом от с. Церово, Леринско, Егейска Македония; брат на революционерите Лечо Настев и Стефан Настев; баща на българския писател и режисьор Александър Настев;
 
 проф. д-р Валентин Ив. Витанов (1953-2011) - български учен, преподавател в ТУ;
 
 Иван А. Михайлов (1916-1984) - български оперен артист;
 
 проф. Райна Г. Михайлова (1915-2008) - българска оперна прима; музикален педагог; родена в Русе;
 
Иван. Хр. Групчев (1874-1963) - български просветен деец и революционер, деец на ВМОРО; член на Охридския околийски революционен комитет; участва във временната българска управа в Охрид по време на Охридско-дебърското въстание; по време на Първата световна война е кмет на Охрид; родом от Охрид;