ПАРЦЕЛ 63
 Димитър М. Богданов (1934-2000) - виден български архитект; проектирал в Тунис, Алжир, Либия, Нигерия, Йемен, Зимбабе, Кувейт, ГДР и др.; родом от Своге;
 
Димитър Минков (1917-1974) - български музикант, пианист;
 
 проф. Данаил Гарелков (1921-2008) - български учен, лесовъд;
 
 Иван Николчев (1878-1935) - български съдия; член на Съюза на съдебните служители в България и делегат на учредителния му конгрес;
 
 акад. Димитър Косев (1902-1996) - български историк; ръководител на Института по история към БАН (1950-1962); ректор на СУ “Климент Охридски” (1962-1968); роден в с. Грозден, Бургаско;
 
 акад. Христо Янков Христов (1915-1990) - български учен, физик, работил в областта на теоретичната физика; ректор на СУ “Климент Охридски” (1972-1974); директор на физическия институт към БАН и заместник-директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (1968-1970); основоположник и първи директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика(1972-1988); председател на Дружеството на физиците (1971-1986); родом от Варна;
 
 ген. Иван Горинов (1915-2008) - участник в съпротивителното движение през Втората световна война; член на БКП; началник на Централния затвор и заместник началник на ПГУ; роден в Панагюрище