ПАРЦЕЛ 65
 проф. Лилия Гюлева (1933-2003) - български хоров диригент и музикален педагог; родом от Попово;
 
 проф. Стефан Иванов Кънчев (? -2003) - български музикант (валдхорна) и музикален педагог;
 
 проф. Йосиф Й. Желязков (1923-2003) - български учен, геодезист;
 
 Владислав Ковачев - Славчо (1875-1924) - български военен деец, съдия и революционер; секретар на Върховния македоно-одрински комитет; участник в Илинденско-преображенското въстание; кавалер на три ордена за храброст; един от учредителите на Македонската федеративна организация; роден в Скопие, в семейството на щипския революционер Михаил Ковачев.
 
 проф. Евгения Ковачева - Жени (1905-1994) - българска пианистка и музикален педагог; родом от София, дъщеря на революционера Владислав Ковачев;
 
 Юрдан Иванов (1862-1907) - български журналист, историк, библиограф и финансист; член-основател на Българското икономическо дружество; роден в Прилеп, Вардарска Македония;
 
 Димитър Ил. Липавцов (1889-1974) - български търговец и кинодеец; член на акционерното дружество на кинематографическото предприятие Модерен Театър; родом от Прилеп, Вардарска Македония;
 
 Илия Липавцов (1926-2007) - български хуморист, карикатурист; публицист; роден в София;
 
 Богомил Вацслав Ченски (1870-1954) - чешки търговец и общественик, живял и работил в България;
 
 Тома Баялцалиев (1870-1947) - български революционер, деец на ВМОРО; участва в основаването на Гевгелийския революционен комитет; председател на Гевгелийския околийски комитет; син на българския общественик Георги Баялцалиев и брат на революционера Иван Баялцалиев; родом от Гевгелия, Вардарска Македония;
 
 Апостол Христов Фръчковски (1877-1947) - виден български зограф от Дебърската художествена школа; представител е на Фръчковския род, един от най-старите родове в школата; деец на ВМОРО и Дебърското благотворително братство; доброволец в Македоно-одринското опълчение и съветник в Националния комитет на СМЕО; по време на Първата световна война Апостол Фръчковски e околийски началник на Галичник; роден в Галичник, Вардарска Македония;
 
 Кирила Николова Възвъзова-Каратеодорова (1917-2005) - българска историчка, архивистка, една от основоположничките на архивното дело в България; ръководител на БИА при НБКМ (1956-1964), главен архивист на Ръкописно-документалния сектор с ранг на зам-директор (1964-1973); родом от Айтос;
 
 Виктория Димитрова Бабамова - Възвъзова (1894-1978) - българска просветна деятелка; председателка на Женското дружество в Айтос; подпредседателка на Щипското женско братство “Тодор Александров” в София; една от ръководителките на сиропиталище “Битоля”; родена в Щип, Вардарска Македония;
 
 Никола Възвъзов (1873-1937) - един от създателите на масовото физкултурно движение в Айтос; родом от Айтос;
 
 Никола Трифонов Марковски [Кольо Бабчорчето] (1883-1966) - български революционер, просветен деец, поет, теософ и войвода на ВМОРО; ръководи Загорицката чета през Илинденско-преображенското въстание; роден в с. Бабчор, Костурско, Егейска Македония;
 
 Зоя Христова Чекаларова-Марковска (1887-1961) - българска просветна и обществена деятелска и революционерка; членка на Костурското женско благотворително дружество (1929-1930); сестра на войводата Васил Чекаларов и жена на Никола Трифонов Марковски; родом от с. Смърдеш, Костурско, Егейска Македония;
 
 Руша Чопова (1867-1945) - българска революционерка и деец на ВМОРО; сестра на Гоце Делчев и единствената жена, членка на революционния комитет на ВМОРО създаден от брат й; родена в Кукуш, Егейска Македония;
 
 Туше Чопов (1892-1923) - български революционер, общественик и писател; деец на Българското анархистично движение; родом от Кукуш, племеник на Гоце Делчев;