ПАРЦЕЛ 67
 Никола Странски (1854-1910) - български аптекар и зъболекар; придворен фармацевт на цар Фердинанд; родом от Калофер;
 
 проф. д-р Марин Ас. Петров (1904-1981) - виден български лекар, хирург; преподавател; завършва медицина в Париж; роден в София;
 
 Асен М. Петров (1862-1920) - бележит български лекар, хирург и преподавател; завършва медицина в Монпелие; родом от Плевен; син на съратника на Васил Левски и общественик Маринчо Петров;
 
 Славчо Абазов (1883-1928) - български общественик, банкер и революционер, кратовски войвода на ВМОРО; член на Кратовското благотворително братство; председател на УС на безалкохолната кооперация “Безалкохол”; съучредител на Македонска кооперативна банка; роден в Злетово, Вардарска Македония;
 
 Ангел Каралийчев (1902-1972) - изтъкнат български писател, публицист и преводач; автор на разкази, приказки и повести за деца (“Приказен свят”, “Ането”, “Тошко Африкански”); родом от Стражица;
 
 Апостол Н. Божинов - български просветен деец; преподавател в Първа и Втора софийска държавна гимназия;
 
 проф. д-р Цеко Ив. Цеков (1932-1998) - български учен; специалист по криминалистика;
 
 Иван Ст. Чеков (1878-1941) - български просветен деец и революционер, деец на ВМОРО; един от ръководителите на революционния комитет в Екши Су; преподавател в българското училище в Костур и Емборе; роден в с. Горно Върбени/Екши Су, Егейска Македония;