ПАРЦЕЛ 69
 Христо Д. Дучевич (1880-1945) - български лекар, общественик и публицист; син на българския общественик от Браила Димитър Дучевич;
 
 ген. Владимир Вазов (1868-1945) - български военен деец, генерал-лейтенант; командир на българската войска по време на Дойранската операция; командир на Девета пехотна плевенска дивизия; председател на Съюза на запасните офицери (1920-1921; 1924-1930); основател на “Български народен съюз Кубрат”; кмет на София (1926-1932); роден в Сопот; брат на Иван Вазов, ген. Георги Вазов и Борис Вазов;
 
 Съба Вазова (1834-1912) - българска поетеса, писателка и общественичка; председател на женското дружество “Постоянство”; майка на “патриарха на българската литература” Иван Вазов; родом от Сопот;
 
 Кирил Вазов (1865-1943) - български лекар и общественик; деец на Българския туристически съюз; роден в Сопот;
 
 Никола Вазов (1852-1917) - български търговец и предприемач; родом от Сопот;
 
 проф. Александър Танев (1928-1996) - виден български композитор, музикален педагог; общественик; един от майсторите на българската хорова песен; роден в Будапеща;
 
 Крум Д. Максимов (? - 1916) - български просветен деец и публицист; брат на писателя Христо Максимов; родом от Самоков;
 
 Стефан Нотев (1883-1968) - български юрист и общественик; член на Висшия адвокатски съвет; роден в с. Касилаг, Радомирско;
 
 Димко Крепиев (1811-1896) - български общественик и търговец; родом от Велес, Вардарска Македония;
 
 Драгия Павлов Дрехаров (1893-1959) - български военен деец, полковник; Участва в Първата световна война, като взводен командир на 6 батарея от III артилерийски полк, в боевете около Букова глава и като взводен командир на 5 батарея на III артилерийски полк, в позиционната война на южния фронт; награден е с Военен орден за храброст - IV степен, орден "Свети Александър" V ст. без мечове, орден "Свети Александър" IV ст. с корона без мечове, орден за военна заслуга V ст. без корона, орден за военна заслуга III ст.; роден е в Копривщица;