ПАРЦЕЛ 70
 проф. Георги Спиров (? - 2006) - български лекар, дерматолог;
 
 ген. Никола Рибаров (1862-1927) - български военен деец, генерал-лейтенант; командир на Трета пехотна дивизия през Първата световна война; няма загубено сражение през войната; родом от Русе;
 
 проф. Живко Бояджиев (1936-2007) - български учен; виден лингвист; роден в София;
 
 Георги М. Иван (1850-1933) - български и армънски търговец; родом от с. Гопеш, Битолско, Вардарска Македония;
 
 Никола Ст. Ботев (1899-1981) - български военен деец и преподавател; полковник; началник на пехотния отдел към Щаба на Българската армия; командир на Пета пехотна дунавска дивизия; роден в Самоков;
 
 Тома Д. Гърданов (1861-1927) - български строител и общественик; деец на Крушевското благотворително братство; член на дружество “Св.св. Кирил и Методий”; член на зидаро-еснафското сдружение в София; родом от Крушево;
 
 Мария Тролева (1943-1992) - българска журналистка; една от първите говорителки на БНТ;
 
 ген. Василий Иванович Петровский (1858-1932) - руски военен деец, генерал-майор; военна пехота; емигрира в България след Октомврийската революция;
 
 Михаил Ковачев [Mишо Драгалевски] (1905-1972) - български църковен историк, писател, поет и преводач; изследовател в архивите на Зографския и Хилендарския манастир; роден в София, син на ген. Антон Ковачев от Щип и внук на революционера Михаил Ковачев, ръководител на Щипския революционен комитет;
 
 проф. Антон Диков (1938-2004) - изтъкнат български пианист и музикален педагог; солист на Софийската филхармония, концертирал из целия свят; родом от София, внук на ген. Антон Ковачев;