ПАРЦЕЛ 73
 Стефан Брандибуров - български писател, езотерична литература; родом от Струга;
 
 Георги Велкюв (1835-1905) - български поборник; участник в Априлското въстание; роден в с. Кряковци, Габровско;
 
 Никола Т. Балабанов (1893-1966) - български писател и литературен критик; издател на списание “Завети”; родом от София;
 
 ген. Иван Рафаилов Попов (1896-1967) - български военен деец, генерал-майор;
 
 проф. д-р Георги Дечев (1907-1966) - български учен;
 
 Росса Ал. Левицкая-Баронеса Дельвиг (1859-1928) - руска аристократка от прочутия дворянски род от шведски произход Дельвиг; племенница на барон Антон Антонович Дельвиг; съседи на семейство Толстой, близка приятелка на неговата дъщеря Татяна Толстой;