ПАРЦЕЛ 75
 Христо Ив. Хролев - Графа (1903-1933) - български общественик, деец на Независимите работнически професионални съюзи и БКП; зет на дееца на ВМРО (обединена) Никола Трайков; роден в с. Хърсово, Кукушко, Егейска Македония; убит;
 
 Павел Попандов Каркалашев (1904-1933) - български революционер, деец на БКП и ВМРО (обединена); секретар на Ючбунарския районен комитет на БКП; Софийски общински съветник; родом от Богданци, Вардарска Македония; убит;