ПАРЦЕЛ 77
 Димитър Ставрев Спространов (1882-1958) - български революционер, деец на ВМОРО и ВМРО; секретар на войводата Арсо Мицков; кичевски войвода по време на Илинденско-преображенското въстание; завършва Школата за запасни офицери и през Първата световна война се сражава край Дойран; родом от Охрид;
 
 Любомир Собаджиев (1944-2002) - български дисидент, общественик и политик; председател на движението “Гражданска инициатива”; участник в кръглата маса през 1990 г., сред 11-те основатели на СДС; роден в Русе;
 
 проф. Георги Ив. Манев (1884-1965) - виден български физик; първият университетски преподавател по теоретична физика в България; специализира в Тулуза, Франция; ректор на Софийския университет “Климент Охридски” (1936-1937); министър на народното просвещение (1938); автор на първия университетски учебник по теоретична физика; родом от Велико Търново;