ПАРЦЕЛ 79
 проф. д-р Аспарух Бойчинов (1900-1967) - български учен, фармацевт;
 
 Георги Ив. Минчев (1907-1942) - участник в съпротивителното движение по време на Втората световна война; член на РМС и БКП: осъден на смърт и разстрелян; роден в с. Медово, Старозагорско;
 
 Никола Вапцаров (1909-1942) - бележит български поет; деец на БКП; участва в съпротивителното движение през Втората световна война; член на Македонския литературен кръжок; осъден на смърт и разстрелян; родом от Банско; син на революционера Йонко Вапцаров;