ПАРЦЕЛ 84
 проф. Борис Д. Боев (1922-2010) - български историк; родом от с. Врабево, Троянско;
 
 Александър Д. Теохаров (1896-1973) - български учен, “специалист по енергетика; основоположник на електро-ремонтното дело в енергетиката”;
 
 Нестор Попов (1879-1936) - български просветен деец и революционер; член на ВМОРО; част от Галичкото революционно началство на ВМОРО; директор на българските училища в с. Гари и в Галичник; роден в с. Гари, Реканско, Вардарска Македония;