ПАРЦЕЛ 85
 Венко Марковски (1915-1988) - български поет, писател и общественик; основоположник на македонската литература; член на БКП; участва в съпротивителното движение по време на Втората световна война; народен представител в Скупщината на Югославия; народен представител в Народното събрание на Народна република Македония; народен представител в България; репресиран от Титовия режим; роден в Скопие;
 
 Миле Марковски (1939-1975) - български писател и публицист; родом от София; син на Венко Марковски;
 
 Георги Попхристов (1876-1962) - български просветен деец и революционер, организатор и войвода на ВМОРО; член на ЦК на ВМРО; делегат на Смилевския конгрес; лерински войвода по време на Илинденско-преображенското въстание; секретар на Илинденската организация; роден в с. Кърстоар, Битолско, Вардарска Македония;
 
 проф. Любомир Г. Христов (1918-1995) - български учен, физик; син на революционера Георги Попхристов;
 
 Никола Хаджиташев (1884-1924) - български просветен деец и революционер, член на ВМОРО; секретар на Дойранския околийски революционен комитет; родом от Дойран, Вардарска Македония;