ПАРЦЕЛ 88
 Христо Борина [Христо Цанев Минев] (1882-1967) - виден български поет, общественик и просветен деец; роден в с. Казъл Мурад (дн. Благоево), Разградско;
 
 Методи Янчулев (1905-1990) - български юрист, политик и общественик, деец на Демократическата партия; завършва в Париж; един от основателите и секретар на Младежката организация на Демократическата партия; секретар на министър-председателя Андрей Ляпчев; народен представител; репресиран от комунистическите власти след 9 септември; родом от Прилеп;
 
 ген. Дамян Попов (1931-1991) - български военен деец;