ПАРЦЕЛ 91
 Алексей Алексеевич Смагин (1857-1928) - руски военен деец, генерал от кавалерията; дворянин; участник в Руско-турската война (1877-1878); емигрира в България след Октомврийската революция; родом от Калужката губерния;
 
 Николай Павлович Карпов (1855-1929) - руски военен деец, генерал-лейтенант; участник в Руско-турската война (1877-1878) емигрира в България след Октомврийската революция; роден в Донската област;
 
 Михаил Михайлович Гедройц (1857-1931) - руски дворянин (княз) и военен деец, генерал-майор; участник в Руско-турската война (1877-1878); герой от Руско-японската война (1904-1905); участва в Белогвардейското движение под командването на барон Врангел; от старинен дворянски род;
 
 Александър Федорович Селецкий (1856-1931) - руски военен деец, генерал-лейтенант; участник в Руско-турската война; (1877-1878); председател на Донския военен съд; емигрира в България след Октомврийската революция;