ПАРЦЕЛ 92
 Валтер Хес [Walter Hess] (1929-2001) - потомък на швейцарската фамилия Хес;
 
 проф. д-р Георги Н. Стойчев (1920-2006) - български архитект и специалист по сградостроителство; изследовател на българското архитектурно наследство;
 
 акад. Кирил Зарев (1899-1965) - български учен, растениевъд;
 
 Борис Дионисиев Янишлиев (1887-1964) - български просветен деец, общественик, композитор, художник, публицист и краевед; основател на Дойранското благотворително братство; член на Българския музикалент съюз; роден в Дойран, Вардарска Македония;