ПАРЦЕЛ 94
 Паметник на руските бежанци починали в България;
 
 проф. д-р Владимир В. Бояджиев (1923-2011) - български лекар, специалист по хигиена; ръководител на Катедрата по хигиена и професионални заболявания към Научния институт по хигиена и професионални заболявания (1974-1979; 1984-1989); автор на над 150 научни публикации; редактор и съавтор на 13 учебника и ръководства по хигиена;
 
 проф. Янко Янков (1924-1989) - български кинорежисьор (“Под игото”; “Търновската царица”; “Непримиримите”), сценарист (“Под игото”; “Търновската царица”) и актьор (“Стената”; “Изпити по никое време”); роден в Етрополе;
 
 Нина Янкова - руски и български кинорежисьор; съпруга на проф. Янко Янков;
 
 Коста Църнушанов (1903-1996) - виден български просветен деец, общественик, революционер, историк, публицист и фолклорист; един от основателите на Младежката македонска тайна революционна организация; редактор на в. “Свобода или смърт” - орган на ВМРО; родом от Прилеп, Вардарска Македония;
 
 Евгения Велева - Църнушанова [Гена] (1902-1979) - изтъкната българска просветна деятелка, революционерка и общественичка; деятелка на Младежката македонска тайна революционна организация и една от основателките на Тайната културно-просветна организация на македонските българки; родена в Скопие, Вардарска Македония; съпруга на Коста Църнушанов;