ПАРЦЕЛ 96
 проф. д-р. Георги Папазов (1918-2002) - български учен, икономист;
 
 Стефка Пенчева (1923-1983) - българска художничка;
 
 Атанас Совичанов (1865-1918) - български военен деец, участва в действията около преврата през 1886 г., родом от Битоля;
 
 Тодор Д. Калайджиев (1876-1966) - виден български философ и просветен деец; роден в с. Рила, Благоевградско;
 
 проф. д-р Ангел Т. Калайджиев (1915-1975) - български учен, биохимик; син на Тодор Калайджиев;