ПАРЦЕЛ 97
 Георги Попхристов (1889-1959) - български журналист, общественик и краевед; редактор на в. “Стопанска култура” и на в. “Дунав”; роден в с. Морарци, Кукушко, Егейска Македония;
 
 проф. Стефан Каракостов (1915-1988) - български театрален и литературен критик и историк; главен редактор на в. Култура (1937-1940); ректор на НАТФИЗ (1968-1969); автор на множество книги (“Васил Левски в спомените на съвременниците си”; “Вук Караджич и българската народна песен”;); родом от Бургас;
 
 ген. Петър Г. Крушев (1891-1967) - български военен деец, генерал-майор; командир на Трети артилерийски полк; роден в Самоков;
 
 Благой Златарев (1887-1959) - български просветен деец;