Индустриалци, търговци и филантропи
 48 Гоце Гулев (?-1953) - български търговец, фабрикант; роден в Кукуш, Егейска Македония;
 
 48 Васил Златнатенджеров - български търговец, фабрикант; роден в Трявна;
 
 48 Иван Куршумлиев - търговец;
 
 48 Неделчо Танев - български търговец от XIX век; родом от Свищов;
 
 48 Никола Томалев (1865-1934) - български търговец; родом от Крушево, Вардарска Македония; чичо на революционера Наум Томалевски;
 
 48 Николай Митаков (1856-1925) - български търговец, общественик и публицист; родом от с. Долно Камарци, Софийско; баща на българския юрист, политик и министър на правосъдието Васил Митаков (1939-1942), който е убит от Народния съд на 1 февруари 1945 г.
 
 48 Панчо Богданов - български търговец и благодетел; родом от Велес, Вардарска Македония;
 
 48 Стефан Саламанов (1860-1922) - български търговец; родом от Габрово;
 
 48 Яким Цветанов (1878-1973) - крупен български строителен предприемач и индустриалец; участвал в строежа на II-то крило на Българската Земледелска Банка; основите /бетона / на черквата Александър Невски; софийските Минерални бани; II-то крило на Държавната печатница; зданието на д-во „Всехъ Скорбящихъ Расдостъ; пристройката етажъ на Народната Банка; книжния склад на Софийската Банка; родом от с. Радибуш, Кривопаланско, Вардарска Македония;
 
 27Аврам Величков - български фабрикант; родом от Варна;
 
 48Аврам Чальовски (1854-1963) - “Българският Форд”; един от най-значимите български индустриалци; фабрикант; виден дарител; през 1898 г. основава „Индустриална къща за производство на захарни изделия, растителни масла, тахан, какао, шоколад, бисквити, карамел и пр.“; родом от Галичник, Вардарска Македония;
 
 22Александър Блуменфелд (1881 - 1944) - софийски търговец на машини от немски произход; първи собственик на урановата мина в Бухово;
 
 23Александър Кличиян (1879-1940) - български стопански деец и общественик; директор на застрахователно дружество “Орел”; роден в Русе;
 
 49Ангел Радушев (1858-?) - български търговец, един от основателите на Шуменското пивоварно дружество; роден в Шумен;
 
 28Андрей Цанков (1886-1929) - български банкер и индустриалец; родом от Габрово;
 
 27Андрея Арсов (1857-1923) - виден български търговец и строителен предприемач; роден в Щип;
 
 27Андрея Момерин (1885-1981) - български индустриалец; роден в Казанлък;
 
 39Антон Хабал (1862-1947) - чешки търговец, живял и работил в София;
 
 39Антон Хоринек (1869-1917) - чешки фабрикант и търговец;
 
 49Апостол Попбожинов Чибуков (?-1923) - български предприемач и деец на Дебърското благотворително братство; роден в с. Селце, Реканско, Вардарска Македония; брат на българския иконописец Саве Попбожинов;
 
 5Асен Червениванов (1885-1977) – търговец; роден в град Кукуш; собственик на първата и най-голяма фабрика за оцет в България в Павлово;
 
52Богдан Ив. Горанов (1846-1907) - български търговец, просветен деец и дипломат; приятел на Васил Левски; роден в Карлово;
 
 65Богомил Вацслав Ченски (1870-1954) - чешки търговец и общественик, живял и работил в България;
 
 50Борис Авджиев (1884-1955) - български индустриалец; член на Пловдивската търговско-индустриална камара; инженер;
 
 50Борис Карапетков (1900-1989) - български банкер;
 
 16Бохдан Прошек (1858-1908) - чешки предприемач; заедно с брат си основава една от първите печатници в София, а през 1884 г. пивоварната на Братя Прошек;
 
 32Боян Дамянов (1873-1943) - български финансист; управител на БНБ(1920-1922); родом от Свищов;
 
 29Вангел Сечков (1876-1946) - български революционер и търговец; деец на ВМОРО; родом от Солун;
 
 50Васил Дръжков (1885-1935) - български търговски деятел и просветен деец;
 
30Васил Стоилов (1860-1945) - български индустриалец, собственик на бояджийска фабрика в Русе;
 
 44Велизар Пеев (1859-1927) - един от основоположниците на шоколадовата индустрия в България; създател на свогенската фабрика за шоколад фабрикант; родом от Чирпан;
 
 18Вилхем Шедлински (1872-1940) - виден индустриалец от чешки произход; създава кожарска фабрика;
 
 44Гаки Трифон Чомо (1837-1916) - виден български търговец от армънски произход; родом от с. Маловище, Битолско;
 
 29Генко Шойлеков (1855-1918) - виден български търговец и дарител; родом от Клисура;
 
 35Генчо Миндалов (1898-1977) - български търговец и фабрикант;
 
 53Георге Я. Гюламила (1845-1928) - български и армънски търговец и общественик; председател на армънското дружество в София; един от първите филмови дейци и благодетели в България; един от собствениците на столичния кинотеатър “Одеон”; един от ръководителите на Съюза на българските филмодавци; роден в с. Гопеш, Битолско, Вардарска Македония;
 
 66Георги Анастасов Куцуоглу (1899-1990) - български икономист; търговец (тютюн), фабрикант; родом от с. Райково (дн. Смолян); син на търговеца Анастас Куцуоглу;
 
 26Георги Гьондов (1856-1913) - български фабрикант, сладкар; родом от Крушево, Вардарска Македония;
 
 49Георги Д. Киовлиев (1860-?) - български търговец; родом от Прилеп;
 
 101Георги Захаринчев (1884-1955) - български търговец и деец на ВМОРО; родом от Енидже Вардар, Егейска Македония;
 
 28Георги Киселов - български индустриалец; председател на Съюза на индустриалците; общественик;
 
 70Георги М. Иван (1850-1933) - български и армънски търговец; родом от с. Гопеш, Битолско, Вардарска Македония;
 
 36Георги Н. Попов (1875-1934) - придворен шапкар;
 
 39Георги Сдронов (1859-1931) - български търговец и филантроп;
 
 2Георги Трайков(1863-1930) - български търговец и общественик; роден в Прилеп, Вардарска Македония;
 
 34Георги Хаджипанайотов - български търговец и благодетел; родом от Ямбол
 
 45Григор Мизов (1870-1942) - основател на Софийска популярна банка, търговец;
 
 31Димитър Втичев (1887-1926) - български търговец и фабрикант; родом от Варна;
 
 65Димитър Ил. Липавцов (1889-1974) - български търговец и кинодеец; член на акционерното дружество на кинематографическото предприятие Модерен Театър; родом от Прилеп, Вардарска Македония;
 
3Димитър Минов Станишев (1855-1936) - български предприемач; родом от Галичник, Македония; възпитаван от чичо си – българския митрополит Партений Нишавски. Участва в Сръбско-българската война (1885); през Първата световна война е председател на спомагателния комитет за прехраната на гр. Галичник и околията. След войната е почетен председател на Галичко-Риканското братство в София; дълбоко причастни към съдбата на Македония, получили вестта за освобождението на гр. Галичник, през ноем. 1915 г. семейство Станишеви дарява на градската община своята триетажна къща, намираща се в София; през 1936 г. сградата е оценена на 3,5 млн. лв. Наематели на къщата последователно са ББК - клон Ючбунар, Френско-българската търговска банка, лекарски кабинети, магазини, наемите от които позволяват да се натрупат необходимите средства. Понастоящем там се помещава Главното мюфтийство в България;
 
 28Димитър Савов (1887-1951) - български предприемач, банкер и политик; един от ръководителите на Софийската търговско-индустриална камара; член на УС на Международната търговска камара в Париж; след 9 септември е репресиран от комунистическите власти; умира в Белене; родом от Враца;
 
 46Димитър Т. Тауков (1869 -1914) - търговец, един от основателите на Софийската популярна банка; родом от Ресен, Вардарска Македония
 
 28Димитър Христов Точков (1874-1941) - български икономист, банкер и революционер; директор на Софийската класна лотария; деец на ВМОРО; съветник на Тодор Александров; роден в Охрид;
 
 46Димитър Ц. Екимов (1903 - 1972) - български фабрикант; родом от Габрово
 
 69Димко Крепиев (1811-1896) - български общественик и търговец; родом от Велес, Вардарска Македония;
 
 26Добри П. Минов (?-1948) - български фабрикант и общественик; първият кмет на Сливен след Освобождението; убит от комунистическите власти; роден в Сливен;
 
 30Добри Т. Кършев (1888-1940) - български търговец и фабрикант;
 
 46Досю Андрейчев (1886-1948) - български фабрикант, роден в Габрово ;
 
 47Евстатий Гешов (1805 -1888) - виден търговец, притежава търговска кантора в Манчестър "Братя Гешови"; родом от Карлово;
 
 39Едуард Холцшу [Eduard Holtzschuh] (1857-1921) - немски сладкар, живял и работил в България след Освобождението;
 
 39Жадала Йосиф Мария (1868-1939) -търговец от Витлеем, живял и работил в София;
 
 55Желю Бурилков (? - 1966) - български финансист, заместник-директор на Българска народна банка; главен директор на заводите “Чилов”; председател на Съюза на индустриалците; околийски управител на Малкотърновско след неговото Освобождаване (1913); роден в Малко Търново;
 
 50Иван Бамбов (1879-1947)- български търговец, банкер;
 
 32Иван Бекяров (1922-1988) - български енергетик, директор на Марица - Изток; родом от с. Калугерово - Пазарджишко;
 
4Иван Буров (1873-1939) - виден български банкер, един от водещите финансисти в страната през първата половина на 20 век; родом от Горна Оряховица; дългогодишен председател на Съюза на българските индустриалци и Съюза на акционерните дружества; един от основателите на българския археологически институт; негов по-малък брат е известният български политик и дипломат Атанас Буров. Той е потомък по бащина линия и на изтъкнатия възрожденски род Михайловски от Елена, чийто най-ярък представител е Иларион Макариополски, чичо на баща му. Близък родственик, братовчед на баща му, е изтъкнатият български писател и общественик Стоян Михайловски.
 
 30Иван Василев (1872-1932) - български индустриалец (фабрика и металолеярна “Вагрянка”);
 
 31Иван Въжаров (1858-1931) - български фабрикант;
 
 51Иван Грозев (1847-1916) - български строителен предприемач и индустриалец, фабрикант; председател на Пловдивския окръжен съвет; кмет на Карлово (1879-1883); кмет на София (1894-1895); председател на Софийската търговско-индустриална камара; член на УС на Износно-вносна банка; родом от Карлово;
 
 30Иван Манафов (1862-1937) - първият български машинен инженер; родом от Габрово;
 
 32Иван Муховски (1870-1964) - български търговец; съдържател на прочутата кръчма “Балкан” в кв. Ючбунар; роден в Панагюрище;
 
 28Иван Пенчов Златин (1841-1927) - български търговец, крупен индустриалец и общественик; народен представител; председател на Търговско индустриалната камара в София; един от основателите на Съюза на индустриалците в България; роден в Габрово;
 
 47Иван Смилев Мойсов (1888 - ?) - виден български строител; роден в с. Осой, Дебърско, погребан в гробницата на семейство Мойсови;
 
 26Иван Хадживълчев (1857-1930) - български индустриалец и революционер; участник в Кресненско-разложкото въстание; родом от Банско; произхожда от Хадживълчовия род, от който е е Паисий Хилендарски;
 
 53Йоан Гюламила (1886-1936) - български и армънски търговец и общественик; дарил пари за изграждането на румънската църква “Св. Троица” в София; родом от София, син на Георге Я. Гюламила;
 
 39Йохан Валек (1868-1943) - български търговец от немски произход;
 
 47Калчо Георгиев (1853 -1937) - търговец, общественик и благодетел, малко преди Освобождението се преселва в с. Сливница, където става крупен земевладелец, след Освобождението заедно с неговия братовчед Михалко Георгиев Сималков даряват имот на Българската църква за да се изгради храмът Св.св. Кирил и Методий в Сливница; родом от Крушево, Македония;
 
 51Климент Батунков (? - 1960) - български търговец, дългогодишен председател на Месаро-колбасаро кооперативно дружество “Св. Архангел Михаил”; родом от Охрид;
 
 129Константин Хаджирадонов (1893-1967) - български търговец, общественик и краевед; родом от Банско, произхожда от видната фамилия Хаджирадонови;
 
 27Коста Балабанов (1855-1917) - български фабрикант; роден във Враца;
 
 115Коце Бондиков (1878-?) - български търговец, член-основател на Красноселската популярна банка; роден във Велес, Вардарска Македония;
 
 27Крум Чапрашиков (1882-1934) - виден български търговец и революционер; деец на ВМОРО; кмет на Дупница (1909-1911); народен представител; член на УС на Македонската народна банка (1928); роден в Дупница;
 
 68Кръстьо Спасов (1854-1914) - български търговец и общественик; председател на Дебърската просветителна служба в София; родом от с. Пареши, Дебърско, Вардарска Македония;
 
 3Ксенофон х.Петров – български предприемач; строител на Русенското класно училище;
 
 26Лазар Хадживълчев (1862-1933) - български индустриалец и революционер; участник в Кресненско-разложкото въстание; родом от Банско; произхожда от Хадживълчовия род, от който е е Паисий Хилендарски;
 
 27Лалю Метев (1885-1957) - български индустриалец; един от най-заможните българи пред 1944 г.; родом от Габрово;
 
25Лука Хаджидеянов (1863-1926) - български търговец; наследник на прочутия панагюрски род Хаджидеянови;
 
 32Магърдич Керестиджиян (1860-19-8?) - български бижутер, златар и виден часовникар от арменски произход;
 
 50Максим Ралис (1888-1952) - български търговец, най-големият български експортьор на яйца;
 
 116Марин К. Станоев (1872-1940) - български индустриалец; подпредседател на Банката на съединените индустриалци;
 
 49Марко Костурков (1884-1959) - български търговец; придворен доставчик; родом от Панагюрище;
 
 46Марко Рясков (1883 -1972) - виден финансист, управител на БНБ (февруари – април 1935) и министър на финансите (април – ноември 1935); репресиран след 1944 г., лежал в Белене; родом от Габрово;
 
 48Матей Венков (1873-1949) - български дарител; главен касиер на БНБ; учредява дарителски фонд за Трета мъжка софийска гимназия в памет на сина си; роден в Котел;
 
 29Матей Нешков (1857-1940) - български революционер и търговец, деец на ВМОРО; ръководител на Крушевския революционен комитет деец на ВМОРО, оглавява местния комитет; родом от Крушево;
 
 3Миле Ставрев (1874-1950) – български търговец; родом от Солун;
 
 26Мино Станишев (1834-1916) - български търговец; роден в Галичник; Вардарска Македония;
 
 36Михаил Иванов Сирлещов (1872-1944) - български търговец, родом от Банско;
 
 32Михаил Калъпов (1842-1906) - виден български софийски търговец, сараф; роден в Казанлък;
 
 29Михаил Пенушлиев (?-1930) - виден български търговец; живял и работил в Солун; роден в Щип, Вардарска Македония;
 
 35Мицо Хр. Пиргов - търговец, подпомогнал организирането на Солунските атентати през 1903 г.; родом от Кукуш;
 
 2Мише Калчинов - български търговец, благодетел и банкер; родом от с. Църско Вардарска Македония;
 
 32Мишо Казанджиев (1906-2000) - български индустриалец;
 
 26Наум Гьондов (1884-1945) - български фабрикант, сладкар; член на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации; деец на Крушевското благотворително братство; роден в София; син на Георги Гьондов;
 
 28Начо Недев Начов (1854-1934) - български търговец, фабрикант; родом от Калофер;
 
 29Нестор Блажев (1888-1955) - български търговец, предприемач; македоно-одрински опълченец; родом от с. Долно Кърчища, Дебърско, Вардарска Македония;
 
 46Никодим П. Андрейчев (1883-1931) - крупен български фабрикант (фабрика "Напредък" и фабрика "Стомана"), роден в Габрово;
 
 48Никола Божинов (1869-1930) - български търговец и общественик; деец на Крушевското благотворително братство; роден в Крушево, Вардарска Македония;
 
 69Никола Вазов (1852-1917) - български търговец и предприемач; родом от Сопот;
 
 31Никола Д. Караджа (?-1916) - български търговец и чорбаджия от влашки произход; през XIX век притежава хан до златарската чаршия на сегашния бул. Дондуков;
 
 31Никола Колищърков (1854-1920) - български фабрикант и революционер; родом от Прилеп;
 
 116Никола Крапчев (1903-1992) - български финансист и общественик; член на Контролната комисия на Съюза на македонските младежки културно-просветни организации в България; роден в София; произхожда от видния прилепски род Крапчеви;
 
 37Никола Либенов - български индустриалец, търговец на тютюн;
 
 47Никола П. Тъпчилещов (1817 -1895) - български търговец, чорбаджия, създател на търговска къща "Братя Тъпчилещови", заедно с Христо Тъпчилещов; родом от Калофер;
 
 45Никола Петров поп Алексиев (1851-1941) - български възрожденец, търговец, член на Солунската българска община; женен за Царевна Миладинова, дъщеря на Димитър Миладинов; роден в Охрид;
 
 45Никола Сп. Маляков (1882-1939) - търговец, председател на Висшия съюзен съвет на занаятчиите и проф. сдружения;
 
 15Никола Събев (1871-1931) – търговец; собственик на ювелирна фабрика;
 
 29Никола Хр. Тъпчилещов (1843-1893) - български търговец; един от инициаторите и основателите на българското читалище в Цариград и негов касиер; роден в Калофер, син на Христо Тъпчилещов;
 
 45Никола Чилов (1885-1936) - български индустриалец, председател на съюза на български индустриалци; родом от гр. Свищов, по потекло от с. Славейно, Смолянско; брат на д-р Константин Чилов;
 
 30Никола Шавкулов (1855-1930) - български банкер и спомоществовател на ВМРО; родом от Прилеп, Вардарска Македония;
 
 50Николай Карапетков (1902-1947) - български фабрикант, собственик на фабрика “Сердика”; убит от комунистическия режим през 1947 г.;
 
 31Паскал Гълъбаров (1857-1917) - български фабрикант;
 
 32Перикли Георгиев (1871-1939) - български фабрикант; създал първата българска фабрика за печати; родом от Струга, Вардарска Македония;
 
 34Петко Миркович (1865-1940) - български търговец и общественик; роден в Сливен, по произход е от Стражица;
 
 29Петко Хр. Тъпчилещов (1854-1939) - български търговец и общественик; председател на БББ “Просвещение” в Цариград; секретар и настоятел на българското читалище (1876-1877); секретар в кабинета на д-р Константин Стоилов; родом от Калофер,
 
 49Петруш Сарафов (1864-1943) - български търговец и общественик; благодетел на ВМОРО; родом от Кукуш, Егейска Македония
 
 47Петър Азманов (1888 -1961) - фабрикант, "Братя Азманови", родом от Стара Загора;
 
 29Петър Бъклов (1872-1933) - български търговец и общественик; управител на “Братя Бъклови”; родом от Велико Търново;
 
 31Петър Въжаров (1870-1939) - български фабрикант (Първа българска въжарска фабрика);
 
 61Петър Заръвски (1869-1965) - български търговец-манифактурист; родом от Добрич;
 
 28Петър Каназирски (1857-1906) - български банкер и революционер; участник в Съединението, предвожда Марашката чета в Пловдив; роден в с. Колачево (дн. Колю Мариново);
 
 25Петър Н. Каназирев (1869-1939) - български търговец, фабрикант и общественик; роден в Разлог;
 
 30Петър Ст. Пипев (1838-1926) - български търговец и филантроп; родом от Велико Търново, учредител на читалища, благодетел
 
 48Петър Хаджиненчов Кермекчиев (1826-1881) - виден български търговец в Галац, Плоещ и Букурещ; филантроп; секретар в Английското консулство в Галац; осъществява транспорта на руските муниции от Букурещ до Велико Търново през Руско-турската война (1877-1878); учреява фонд “За народно образование”; роден във Велико Търново;
 
 47Райчо В. Шаханов (1850 -1921) - български фабрикант, производител на алкохол; родом от Стара Загора, родът му са преселници от Лозенград, Тракия;
 
 32Рачо Димчев (1840-1912) - български стопански деец, търговец и дарител; роден в Ловеч
 
 40Рудолф Пицка (1878 - ?) - чешки инженер, химик; създател на фабриката за производство на захар в Горна Оряховица;
 
 49Саве Попбожинов (1864-1893) - български иконописец, представител на Дебърската художествена школа; работи в София и Софийско, в Германския манастир, в Долнолозенския манастир, в Княжево, в “Св. Петка стара”, и деец на Дебърското благотворително братство; роден в с. Селце, Реканско, Вардарска Македония;
 
 37Светослав Нелчинов (1914-2003) - български адвокат; последният главен челник на Българския младежки съюз "Отец Паисий"; родом от Охрид;
 
 37Симеон Бояджиев (1882-1960) - български индустриалец; роден в Сливен, в семействотона видния индустриалец Андон Бояджиев;
 
 31Симеон Панчов (1836-1898) - български възрожденски деец; учител и търговец; родом Етрополе;
 
30Симеон Тошков (1883-1929) - български минен инженер, директор на мина Бобов дол и мина Перник; родом от Пловдив;
 
 71Слави Тошев (1833-1896) - български търговец; борец за църковна независимост; родом от Стара Загора;
 
 7Спиро Г. Гайдарджиев (1874-1962) - български предприемач и революционер; родом от Скопие, деец на ВМОРО;
 
 50Спиро Палигора (1855-1919) - арумънски и български търговец; роден в с. Маловище, Битолско, Вардарска Македония;
 
 2Спиро Холйолчев - български търговец; притежател на прочутото кафене “Македония”; родом от Охрид;
 
 33Ставри Хаджипенчович (1828-1903) - виден търговец; родом от Русе, брат на Иванчо Хаджипенчович;
 
 45Стефан Балъкчиев (1855-1914) - виден български индустриалец, фабрикант, сладкар; роден в гр. Битоля;
 
 87Стефан Власков (1867-1925) - български търговец, хотелиер; управител на хотел “Кафеджийски”; загива при атентата в църквата “Св. Неделя”;
 
 26Стефан Дюстабанов (1855-1927) - български индустриалец; родом от Габрово;
 
 54Стефан Ив. Гешов (1818-1907) - български търговец и общественик; един от основателите на търговската къща “Братя Гешови”; роден в Карлово;
 
 27Стефан Чапрашиков (1876-1944) - български търговец и дипломат; секретар на цар Фердинанд; секретар на българската легация в Париж; носител на орден “За храброст; състезател по конен спорт; член на МОК; почетен председател на БОК; родом от Благоевград;
 
 3Стоян Гунев - аптекар от Елена; крупен обществен дарител след Освобождението;
 
 29Страшимир Икономов (?-1947) - български индустриалец, банкер и издател; член на Софийската търговско-индустриална камара;
 
 30Тодор Атанасов Иванов - български търговец, председател на Общ съюз на българските търговци.
 
 49Тодор Бешовишки (1875-1930) - български търговец и кооперативен деятел;
 
 50Тодор Карапетков (1853-1922) - виден български търговец; роден в Копривщица;
 
 29Тодор Пиперков (1895-1964) - български инженер, индустриалец; роден във Враца;
 
 56Тома К. Чапаров (1891-1965) - български търговец, участник в Македоно-одринското опълчение; носител на орден “За храброст”; член на софийското дружество на Съюза на македоно-одринските опълченци; роден в Галичник, Вардарска Македония;
 
 50Тома Малков (1853-1912) - виден български търговец; деец на ВМОК и председател на Крушовското благотворително братство; родом от Крушево, Вардарска Македония;
 
 129Тотю Йовчев (1890-1959) - български фабрикант; родом от Габрово;
 
 66Трайче Жиковски (1888-1949) - български търговец и благодетел; първи спонсор и домакин на ФК “Левски”; роден в Галичник, Вардарска Македония;
 
 39Франтишек Клоучек (1876-1930) - чешки търговец на месо, популяризира шунката в България;
 
 39Франц Червенка (1864-1949) - чешки търговец, живял и работил в България;
 
 32Христо Бабинов (1845-1910) български търговец, фабрикант; оказал финансова подкрепа на Илинденското въстание; първомайстор на Зидарското-еснафско сдружение в София; родом от Крушево;
 
 29Христо Бъклов (1860-1931) - български търговец; един от управителите на “Братя Бъклови”; роден във Велико Търново;
 
 31Христо Втичев - виден български финансист и предприемач;
 
 54Христо Друмев (1889-1964) - български търговец
 
 30Христо Ковачев (1869-1920) - търговец, създал първата фабрика на Балканите за изкуствени цветя и булчински аксесоари; родом от Асеновград;
 
 27Христо Момерин (1883-1921) - български фабрикант; родом от Габрово;
 
 29Христо Тъпчилещов (1808-1875) - виден български търговец, филантроп и радетел на движението за църковна независимост; родом от Калофер, живее и работи в Цариград;
 
 44Христо Чакалов (1868-1931) - български финансист, най-дългогодишният управител на БНБ (1908-1920); родом от Велико Търново;
 
 28Христо Юрд. Калпакчиев (1864-1921) - български фабрикант и филантроп; роден в Етрополе;
 
 30Хубан Кючуков (1843-1922) - български чорбаджия, индустриалец; народен представител; родом от Севлиево;
 
 33Цоко Павлов (1850-1903) - български търговец; родом от Тетевен;
 
 4Цоню Цончев (1899-1965) – български финансист; роден в град Котел; между 1938 и 1939 г. специализира в Харвардския университет; от юли до октомври 1946 г. е назначен за подуправител на БНБ, а от 1946 до 1949 е управител на БНБ. По време на неговия мандат се провежда парична реформа и национализация на банките.;
 
 3Щерю Дамянов – предприемач; известен български дарител; подпомага строителството на църква Света Параскева в София;
 
 31Юрдан Джумалиев (1858-1914) - български търговец, фабрикант; роден в Русе;
 
 46Яким Балев (1849 -1911) - виден търговец, деец на ВМОРО; родом от Охрид;
 
 39Якуб Врана (1873-1954) - виден чешки овощар, живял и работил в България;
 
 30Янаки Вражинов [Вържинов] (1869-1949) - един от най-известните софийски пекари; родом от с. Смърдеш, Егейска Македония;
 
 50Яни Митрошинов (1861-1917) - виден софийски търговец;
 
 45Янко Весов (?-?) - виден български търговец, родом от гр. Велес;
 
 26Янко Тасев (1875-1943) - строителен предприемач ( “строител на модерна София”); участва в строежа на “Св. Александър Невски”; Народния Театър; Централна баня и т.н; член на Съюза на македонските емигрантски организации; роден в с. Нерези, Дебърско; Вардарска Македония;